ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Utolsó frissítés: 2023. december


A Contemporary Amperex Technology Co., Limited és leányvállalatai szerte a világon (a továbbiakban: „CATL”, röviden „Mi” vagy „Miénk”) tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, és nagyra értékeljük a belénk vetett bizalmát. Kérjük, olvassa el a következő feltételeket, hogy jobban megismerje az Adatvédelmi Szabályzatunkat („jelen Szabályzat”). A jelen Szabályzat a CATL azon webhelyeire, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozik, amelyek megjelenítik a jelen Szabályzatot vagy hivatkozást biztosítanak a jelen Szabályzathoz.


A jelen Adatvédelmi Szabályzat ismerteti, hogy mikor, hogyan és miért kerülnek feldolgozásra személyes adatai catl.com weboldalon és aldomainjein, valamint meghatározza az Ön ezen információkkal kapcsolatos döntéseit és jogait. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot - nagyon fontos, hogy megértse, hogy hogyan gyűjtjük és használjuk fel személyes adatait, és Ön hogyan kezelheti azokat.


Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Adatvédelmi Szabályzatot mielőtt elküldi személyes adatait a CATL-nek. Amennyiben nem ért egyet a személyes adatainak jelen Adatvédelmi Szabályzatban ismertetett kezelési módjával, kérjük, ne adja meg adatait az érintett oldalakon, és hagyja abba a weboldal használatát. A weboldal további használatával Ön tudomásul veszi a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírt rendelkezéseinket.


A CATL sokféle terméket és szolgáltatást kínál, és előfordulhat, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat nem érint minden lehetséges adatfeldolgozási lehetőséget. A CATL tájékoztathatja Önt az egyes termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatfeldolgozási lehetőségek konkrét adatvédelmi szabályzatairól. Az ilyen adatvédelemi szabályzatok részletesen ismertetik, hogy hogyan dolgozzuk fel adatait ezen termékek és szolgáltatások használata során. Ha bármilyen ellentmondás van a jelen Adatvédelmi Szabályzat és az adott termék vagy szolgáltatás adatvédelemi szabályzata között, akkor az adott adatvédelmi szabályzat az irányadó.


A jelen Szabályzat segít megérteni a következőket:

1. Az általunk kezelt személyes adatok

2. Személyes adatai feldolgozásának célja és jogalapja

3. Hogyan védjük és őrizzük meg személyes adatait

4. Hogyan osztjuk meg, továbbítjuk és hozzuk nyilvánosságra az Ön személyes adatait

5. Az Ön jogai

6. Hogyan használjuk a sütiket és a hasonló technológiákat

7. Személyes adatainak határokon túlra történő továbbítása

8. A szabályzat frissítései

9. Elérhetőségek


1. Az általunk kezelt személyes adatok

Személyes adatnak minősül minden olyan adat - függetlenül attól, hogy elektronikusan vagy más módon kerültek rögzítésre -, amely alapján egy természetes személy azonosítva van vagy azonosítható, és nem tartalmaz anonimizált adatot. A CATL közvetlenül vagy közvetetten gyűjthet ilyen adatokat, amikor Ön termékeinket, szolgáltatásainkat vagy webhelyeinket használja, vagy amikor kapcsolatba lép velünk. A törvények és rendeletek követelményeinek megfelelően a törvényesség, a legitimitás, a szükségesség és a tisztesség elvét követjük, és csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyek szükségesek a termék funkcióinak megvalósításához, valamint az összegyűjtött személyes adatokat kizárólag a megjelölt célra használjuk fel.


2. Az Ön Személyes Adatainak Feldolgozásának Céljai

Személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel: A következő információkat gyűjtjük, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, részt vesz online vagy offline tevékenységekben, kéri a kért információk módosítását vagy kérését, és kapcsolatba lép velünk bármilyen kérdéssel vagy termékinformációval (pl. észrevételeket, javaslatokat, kéréseket stb. küld nekünk):

KategóriaSpecifikus Személyes AdatokCél
Webes Tevékenység InformációiIP-cím, a hozzáférési kérelem dátuma és időpontja, a hozzáférési kérelem megszakításának dátuma és időpontja, a hozzáférés tartalma, a weboldal, ahonnan a hozzáférési kérelem érkezett, a böngésző, az operációs rendszer és a felhasználói felület, a böngészőszoftver nyelve és verziója, valamint egyéb személyes adatok, amelyeket a Google Analytics harmadik fél elemző eszköze gyűjthetStatisztikai böngészési adatok a weboldal működésének támogatására
Kapcsolattartási adatokNév, e-mail-cím, telefon, cím, cégnév, munkakör stb.Kapcsolatfelvétel Önnel, pl. válasz az Ön kérdéseire, véleményére vagy javaslataira stb.


3. Hogyan védjük és őrizzük meg személyes adatait

A CATL szigorúan betartja a személyes adatok védelmére vonatkozó „tárolási korlátozás”, „adatminimalizálás” és „pontosság” elveit. A személyes adatok megőrzése érdekében a CATL megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak megőrzése érdekében.


A CATL megfelelő fizikai, adminisztratív és műszaki intézkedéseket foganatosít, mint például hozzáférés ellenőrzése, monitoring rendszer, invazív monitoring, levélszemét elleni védelem, terminálbiztonsági védelem, sebezhetőségi átvilágítás, titkosítás, anonimizálás vagy álnevesítés, és az alkalmazottak képzése, annak érdekében, hogy megvédjük személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, felhasználás, nyilvánosságra hozatal, módosítás, sérülés, elvesztés vagy az illegális feldolgozás egyéb formái ellen. Az információbiztonsági irányelveinket és eljárásainkat szigorúan a nemzetközi szabványoknak megfelelően alakítottuk ki, és rendszeresen felülvizsgáljuk és frissítjük azokat. Ezen túlmenően felkérünk harmadik feleket, hogy ellenőrizzék biztonsági intézkedéseinket, hogy biztosítsuk azt, hogy megfelelnek üzletmenetünk követelményeinek, a műszaki változásoknak és a szabályozási követelményeknek. Nemzetközileg elismert tanúsítványokat szereztünk meg (TISAX, ISO 27001 stb.), és az ezen tanúsítványoknak való megfelelést folyamatosan értékeljük és akkreditáljuk a személyes adatai védelmének biztosítása érdekében.


A CATL az Ön személyes adatait csak a jelen Szabályzatban meghatározott célok megvalósításához szükséges legrövidebb ideig őrzi meg, és személyes adatait a vonatkozó törvények és rendelkezések megsértése nélkül kellő időben törli az adott üzlet befejezésekor. Az adatok megőrzésének időtartama esetenként változó lehet a különböző termékektől és szolgáltatásoktól függően. A CATL által használt szabályok, amelyekkel meghatározható a megőrzési időtartam: a nyújtott termékek vagy szolgáltatások; az adatkezelési célok eléréséhez szükséges idő; a termékek vagy szolgáltatások nyújtásának időtartama; a közérdekek védelmének szükségessége stb.


A CATL az Ön személyes adatait a hatályos törvények és jogszabályok előírásai szerint megfelelően tárolja, és megfelelő intézkedéseket tesz az adatbiztonság érdekében.


4. Hogyan osztjuk meg, továbbítjuk és hozzuk nyilvánosságra az Ön személyes adatait

(1) Megosztás

A megosztás az a folyamat, amely során a CATL átadja a személyes adatokat egy másik adatfeldolgozónak, és mindegyik fél önálló ellenőrzést gyakorol a személyes adatok felett. A CATL megígéri, hogy személyes adatait szigorúan bizalmasan kezeli. A CATL nem osztja meg személyes adatait a CATL-en kívüli szervezetekkel vagy magányszemélyekkel, kivéve, ha erről a törvények, rendeletek és a szabályozó hatóságok követelményei másként rendelkeznek. Abban az esetben, ha meg kell megosztani az Ön személyes adatait harmadik személyekkel, akkor a következő elvet követjük:

A. Megosztás kifejezett hozzájárulás megszerzése után: Miután megkaptuk az Ön kifejezett hozzájárulását, a CATL megosztja személyes adatait más felekkel.

B. Megosztás jogi körülmények alapján: A CATL megoszthatja az Ön személyes adatait a törvények és rendeletek alapján, peres eljárások céljából, illetve közigazgatási és igazságszolgáltatásiszervek jogszabályon alapuló előírásai szerint.

C. Bizonyos körülmények között az Ön személyes adatainak megosztása az egyetlen megfelelő módja a szolgáltatásnyújtás megkönnyítésének vagy a vitarendezés elősegítésének.

D. Megosztás a CATL-lel együttműködő harmadik fél szolgáltatókkal: Annak érdekében, hogy a CATL szolgáltatásokat tudjon nyújtani Önnek, előfordulhat meg kell osztani személyes adatait harmadik fél szolgáltatókkal. A CATL kizárólag a termékekhez vagy szolgáltatásokhoz szükséges személyes adatokat osztja meg a harmadik fél szolgáltatókkal.


(2) Továbbítás

A CATL nem továbbítja az Ön személyes adatait más társaságnak, szervezetnek vagy magánszemélynek, kivéve a következő eseteket:

A. megkaptuk az Ön előzetes engedélyét vagy hozzájárulását;

B. a mindenkori törvények és rendeletek, jogi eljárások, valamint kötelező közigazgatási vagy bírósági megkeresések előírják.


(3) Nyilvánosságra hozatal

A CATL nem hozza nyilvánosságra az Ön személyes adatait, kivéve, ha Öntől kifejezett hozzájárulást kaptunk, vagy az az Ön aktív döntésén alapul.


(4) Előzetes engedély és hozzájárulás alóli kivétel az Ön személyes adatinak megosztása, továbbítása és nyilvánosságra hozatala során

A következő esetekben nincs szükség az Ön előzetes hozzájárulására a személyes adatai megosztásához, továbbításához és nyilvánosságra hozatalához:

A. A CATL törvényeken és rendeleteken alapuló kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban;

B. Közvetlenül nemzetbiztonsággal vagy honvédelemmel kapcsolatos;

C. Közvetlenül közbiztonsággal, közegészségüggyel vagy jelentősebb közérdekkel kapcsolatos;

D. Közvetlenül a bűnügyi nyomozással, vádemeléssel, perekkel vagy bírósági határozatok végrehajtásával kapcsolatos;

E. Az Ön vagy más magánszemély életének, vagyonának vagy egyéb jelentős törvényes jogok vagy érdekek védelme érdekében szükséges, és nehéz megszerezni a hozzájárulást;

F. A személyes adatokat Ön proaktívan hozza nyilvánosságra;

G. A személyes adatokat törvényesen és nyilvánosan közzétett információkból gyűjtötték, például hírek és nyilvánosságra hozott kormányzati információk;

H. A vonatkozó törvények és rendelkezések által előírt egyéb követelményeknek való megfelelés érdekében.


5. Az Ön jogai

Gondoskodnia kell arról, hogy a CATL-nek elküldött összes személyes adat helyes legyen. A CATL elkötelezett amellett, hogy a személyes adatok pontosak és hiánytalanok, valamint napra készek legyenek.

A mindekori jogszabályok által megkövetelt mértékig, Önnek jogában áll (i) hozzáférni és másolatot készíteni az Önről tárolt személyes adatokról, (ii) kérni az adatai frissítését és a hibák kijavítását, (iii) tiltani vagy korlátozni az Ön személyes adatai felhasználását, valamint (iv) kérni, hogy töröljük az Ön személyes adatait adatbázisunkból. Ezen jogok gyakorlásához, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az „Elérhetőségek” részben felsorolt csatornán. A mindenkori törvények és rendeletek szerint ellenőrizni fogjuk a személyazonosságát. Kérését elutasíthatjuk, ha alapos indokkal feltételezhetjük, hogy a kérelem csalárd, megvalósíthatatlan vagy veszélyeztetheti mások személyiségi jogait.

Amennyiben a mindenkori törvények lehetővé teszik, Önnek bármikor jogában áll visszavonni hozzájárulását, ha a CATL az Ön hozzájárulása alapján dolgozza fel az Ön személyes adatait. Azonban a visszavonás nem érinti az Ön személyes adatainak a visszavonás előtti hozzájárulása alapján történő feldolgozásának jogszerűségét és hatékonyságát; továbbá nem érinti az Ön hozzájárulásán kívüli más jogcímen alapuló adatkezelést.

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása az uniós adatvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozik, Önt az alábbi érintettek jogai illetik meg. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a jogok nem abszolút érvényűek, és bizonyos esetekben az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott feltételekhez kötöttek.

a. Hozzáférés: Kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést a GDPR-ban (az (EU) 2016/679 rendelete) meghatározottak szerint;

b. Helyesbítés: Kérheti személyes adatainak helyesbítését;

c. Törlés: Kérheti személyes adatainak törlését;

d. Tiltakozás: Tiltakozás személyes adatainak bizonyos feldolgozása ellen;

e. Korlátozás: Kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását;

f. Hordozhatóság: Kérheti személyes adatainak Ön vagy egy harmadik fél részére történő továbbítását;

g. Hozzájárulás visszavonása: Visszavonhatja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását; vagy

h. Automatizált döntéshozatal: Az Önre vonatkozó, kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés meghozatalának megtagadásához való jog, ha ez a döntés Önt érintő jogi vagy hasonlóan jelentős következményekkel jár.

A fentieken túlmenően Önnek joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása sérti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.

Ha bármilyen kérdése van az Önről tárolt személyes adatok típusával kapcsolatban, vagy szeretné kérni az Önről tárolt személyes adatok törlését vagy helyesbítését, kérjük, küldjön egy írásbeli kérelmet a CATL-DPO@catl.com címre vagy a weboldalunkon található elérhetőségi adatoknál (Kapcsolat) megadott postacímre. Bár ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy eleget tegyünk az Ön kérésének, fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk az ilyen hozzáférési kérelmeket, illetve, hogy korlátozásokat vagy követelményeket támasszunk az ilyen kérelmekkel szemben, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok ezt megkövetelik vagy lehetővé teszik.


6. Hogyan használjuk a sütiket és a hasonló technológiákat

Mi vagy harmadik fél szolgáltatóink az Ön személyes adatait SÜTIK vagy hasonló technológiák alkalmazásával szerezhetik meg és használhatják fel.

A SÜTI egy kis adatmennyiség, amelyet egy webszerverről a böngészőjébe küldenek, és a számítógép merevlemezén tárolódik. A SÜTIKET a felhasználók javára használjuk.

Saját SÜTIKET vagy hasonló technológiát használunk, amelyeket a következő célokra használhatunk fel: Emlékezzünk az Ön személyazonosságára. Például a SÜTIK vagy hasonló technológiák segítenek nekünk, hogy felhasználóként azonosítsuk Önt.


7. Személyes adatainak határokon túlra történő továbbítása

A CATL egy globális vállalat. Általában abban az országban vagy régióban dolgozzuk fel adatait, amelyikben a termékeinket vagy szolgáltatásainkat használja. Bizonyos esetekben továbbíthatjuk az Ön személyes adatait másik országokba vagy régiókba, ahol a CATL vagy leányvállalatai, szolgáltatói találhatók. Ezek az országok vagy régiók saját személyes adatok védelmére vonatkozó törvényekkel rendelkezhetnek. Ilyen esetekben, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően megtesszük a szükséges intézkedéseket, hogy a határon átnyúló továbbítás a jelen Adatvédelmi Szabályzat és a mindenkori helyi törvényeknek megfelelően történjen.


8. A szabályzat frissítései

A CATL fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Szabályzatot. A változtatások miatt módosított Adatvédelemi Szabályzat legújabb változatát ezen az oldalon tesszük közzé. Ha az Adatvédelemi Szabályzatot jelentősen módosítjuk, akkor különböző csatornákon keresztül is értesíthetjük Önt, például értesítést teszünk közzé weboldalunkon vagy külön értesítést küldünk Önnek.


9. Elérhetőségek

Kijelöltünk egy adatvédelmi tisztviselőt és egy meghatározott biztonsági csoportot. Ha bármilyen észrevétele, javaslata vagy kérdése van a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, vagy ha személyes adataival kapcsolatban kérése vagy kérdése van, az alábbi elérhetőségeken fordulhat hozzánk:

Adatvédelmi tisztviselő: CATL-DPO@catl.com

Biztonsági csoport: SSO@catl.com; +86 593-2583122-3

Ha az „Elfogadom” gombra kattint vagy tovább használja a weboldalt, akkor Ön kifejezett hozzájárulását adja a sütik használatához, valamint engedélyezi számunkra, hogy az ezen a weboldalon végzett tevékenységével kapcsolatos személyes adatait összegyűjtsük és kezeljük. Ezeket az információkat személyre szabott tartalom meghatározására használjuk, valamint vonatkozó reklámok megjelenítésére közösségi hálózatokon és egyéb weboldalokon. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információk ezen a linken találhatóak. További információk

XML 地图